A7- 01 Khu đô thị du lịch biển, Đặng Thị Nhu, Phan Thiết, Bình Thuận
Top